Welgelegen Groep

Beheer en ontwikkeling van vastgoed

De buitenplaats

Eén van de parels binnen het vastgoed

Een van de parels binnen het vastgoed van Welgelegen Groep is Buitenplaats Welgelegen, dat een zeer rijke historie kent.

Op deze locatie houdt Welgelegen Groep tevens kantoor. Philippus van Ommeren richtte in 1839 Phs. Van Ommeren cargadoors op, het tegenwoordige Vopak. In 1872 werd gestart met de bouw van het nieuwe, huidige Welgelegen dat eind 1873 afgerond werd. In dezelfde periode liet van Ommeren ook nog een nieuw koetshuis bouwen aan de noordoost kant van de buitenplaats. Na zijn overlijden in 1888 werd buitenplaats Welgelegen verkocht aan Jacobus van Hoboken (1845-1916). Hij liet een aantal vertrekken verfraaien met betimmeringen en plafondschilderingen die heden nog steeds aanwezig zijn. Na zijn overlijden bleef zijn vrouw hier nog wonen tot haar overlijden in 1922. De buitenplaats komt in bezit van de erfgenamen.

“Onze identiteit is van grote waarde.
Die moeten we koesteren en goed behandelen.”

Twee jaar later, in 1924, wordt het perceel gesplitst. Het buiten Welgelegen wordt samen met het oude koetshuis verkocht aan Aloysius Marie Fredericus (Louis) Jamin (1881-1953). Ook Louis liet diverse aanpassingen uitvoeren aan het buiten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het buiten in 1943 geconfisqueerd door de Duitsers en werd hier de Feldgendarmerie gelokaliseerd. Tijdens de waternoodsramp van 1953 kwam ook het buiten gedeeltelijk onder water te staan waarna de buitenplaats begin 1954 verkocht werd aan de Staat der Nederlanden die het gebouw ter beschikking stelde aan Rijkswaterstaat. Rond 2007 kwam het buiten leeg te staan en is het zelfs een periode bewoond geweest door anti-kraak.

Eind 2014 is de buitenplaats in bezit gekomen van Michel Johannes Christiaan Wilhelmus Perridon (1962). Ondanks het achterstallige onderhoud wilde hij als rasechte Rotterdammer het buiten met haar mooie rijke geschiedenis aan bewoners, die veel voor de stad Rotterdam betekent hebben, bewaren voor de stad Rotterdam. In 2015 was de start van de grootscheepse renovatie om het buiten in oude luister te herstellen en eind 2018 werd het de thuisbasis van Welgelegen Groep die nu haar werkzaamheden vanuit het prachtige buiten uitvoert.